Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa MŠ

SÚBOR
Dátum: 28.03.2024
Autor: Marcela Kapustová (starostka)
Oznam o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa  MŠ

Oznam o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ

Oznam o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Lieskovany na školský rok 2024/2025.

 

Termín podávania žiadostí:           6. mája 2024 – 10. mája 2024 

Spôsob podávania žiadostí:     -    osobne v čase od 10. 00 do 12.00

  • poštou alebo kuriérom na adresu MŠ
  • e- mailom odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu
  • elektronicky do elektronickej schránky MŠ

 

Miesto podávania žiadostí:      MŠ Lieskovany 50, Mgr. Dana Kalíšková, riaditeľka školy

                                                       tel.č.: 0948 845 388

Podmienky prijímania:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa , ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31. augusta 2024, je predprimárne vzdelávanie povinné a bude prednostne prijaté do spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu. Dieťa môže plniť predprimárne vzdelávanie aj v inej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme.

Zákonní zástupcovia spolu s písomnou „Žiadosťou o prijatie na predprimárne vzdelávanie“ predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní.

 

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie musí obsahovať:

Osobné údaje o dieťati: - meno, priezvisko a rodné priezvisko/uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste/

- dátum a miesto narodenia

- adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava   na adrese trvalého pobytu

- rodné číslo

- národnosť a štátna príslušnosť

Osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa: - titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko

- adresa bydliska a druh pobytu

- kontakt na účely komunikácie

 

Pri prijímaní na predprimárne vzdelávanie má prednosť dieťa, ktoré:

  1. do 31. 8. 2024 dovŕši 5 rokov veku a predprimárne vzdelávanie je pre neho povinné
  2. do 31. 8. 2024 dovŕši 4 roky veku a  má právo na prijatie
  3. do 31. 8. 2024 dovŕši 3 roky
  4. je mladšie ako 3 roky. Môže byť prijaté iba v prípade voľnej kapacity MŠ a ak má dostatočne osvojené hygienické návyky.

Vydávanie rozhodnutí

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude riaditeľkou materskej školy vydané do 30. 6. 2024 a doručené zákonným zástupcom osobne, elektronicky, prípadne poštou.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávaie
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávaie (DOCX)
Veľkosť: 17.4 kB Formát: pdf Dátum: 28.3.2024