Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zástupca starostu obce

Zástupca starostu: Ing. Michal Piatnica

§  14
Zastupovanie starostu


1 Starostu počas neprítomnosti, alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí  na celé funkčné obdobie  obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva.  Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

2 Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať.

3 Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať počas prítomnosti a spôsobilosti starostu:
zúčastňovať sa zasadnutí, jednaní, rokovaní týkajúcich sa rozvoja obce ako napríklad: územný plán, televízny rozvod v obci, kanalizácia, ČOV, vodovod, verejné priestranstvá, verejné osvetlenie, miestny rozhlas, atď.,
na základe nariadenia starostu realizovať kontrolu práce vykonávanú v obci a to buď obyvateľmi alebo objednanou firmou,
kontrolovať a podpisovať úhrady nad 100.000,– Sk investičného a aj neinvestičného charakteru,
aspoň raz do týždňa spolu so starostom rokovať o veciach, ktoré sa týkajú chodu obce.