Obec Lieskovany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
návratná finančná výpomoc Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Ministerstvo financií SR
7716.00 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Príprava celodennej stravy pre deti v Mš Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Správa školských zariadení
0.00 €
Povinné zm.pois. zod. za škodu sp. prevádzkou mot. vozidla Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Wustenrot poisťovňa, a.s.
155.75 €
poistenie stavieb Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
408.74 €
zmena dátumu Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Správa školských zariadení
0.00 €
právo používať informačný systém KORWIN Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Datalan, a.s.
440.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Odborná škola
1400.00 €
ceny a platobné podmienky Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
23.00 €
Detské ihrisko Lieskovany Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: SIMA plus Krompachy s.r.o
8448.24 €
Dodávka stravy pre zamestnancov Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ADLA, s.r.o.,
3.90 €
úprava cien Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
stanovenie výšky pomernej časti dotácie na záujmové vzdelávanie Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: CVČ Adam
825.00 €
audit individuálnej účtovnej uzávierky Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: AV Audit. s.r.o.
500.00 €
Vykonávanie služby: autorizovaný technik, technik požiarnej ochrany, preventivár požiarnej ochrany Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Ing. Peter Pavlík
180.00 €
Zrušenie zmluvy uzatvorenej dňa 29.06.2018 Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Ing. Peter Pavlík
0.00 €
Zrušenie zmluvy Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: EUROTRADING SK s.r.o
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Dobrovoľný hasičký zbor Lieskovany
Dod.: Obec Lieskovany
80.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
8000.00 €
Príprava celodennej stravy pre MŠ Lieskovany Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Správa školských zariadení
1.50 €
Predlženie Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.00 €
Predlženie TP Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Výsledok verejného obstarávania - Prístavba hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Jozef Koky
31496.79 €
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Odborná škola
1400.00 €
Poskytnutie vecného daru Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Občianske združenie Oriešky
0.00 €
Kúpa inventarizačného majetku Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Denis Staňa
750.00 €
prenesený výkon štátnej správy Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Spoločný obecný úrad v Harichovciach
0.00 €
Úprava práv a povinností účas. dohody pri pos. finančného príspevku Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ÚPSVR
0.00 €
Dodatok - cena stravného Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Správa školských zariadení
1.20 €
Záväzok podniku vykonať zmenu pôvodného programu služieb vo vzťahu k SIM karte Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Reklamné služby Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: GAIIA s.r.o
240.00 €
Zber,odvoz a zneškodnenie KO + cena za zber, odvoz a uloženie KO Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Výška dotácie na obdobie od1.9.2018 do 31.12.2018 Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: CVČ Adam
220.00 €
Audit Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: AV Audit. s.r.o.
480.00 €
odkúpenie pozemku Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Michal Hodnicý
1136.00 €
Zrealizovanie umeleckého výkonu Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: FS JAMNIČAN
60.00 €
spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Spoločný obecný úrad v Harichovciach
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: innogy Slovensko s.r.o
0.00 €
Odvoz stravy pre Materskú škôlku Lieskovany Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ADLA, s.r.o.,
4.80 €
Poskytovanie stravovania Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: EUROTRADING SK s.r.o
3.70 €
Výpoveď Odb.: Denis Staňa
Dod.: Obec Lieskovany
0.00 €
Predlženie zmluvy pevnej linky Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Orezanie stromov ohrozujúcich bez. a spol. prevádzky en. zariadení Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Steller s.r.o
0.00 €
Nova zmluva o posk. bez. služby a služby technika PO Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Ing. Peter Pavlík
100.00 €
zrušenie zmluvy Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: PP- revízie, s.r.o.
0.00 €
Príprava celodennej stravy pre deti Materskej školy Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Správa školských zariadení
0.00 €
Zmluva o vykone zodpovednej osoby Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Osobny udaj.sk s.r.o.
48.00 €
Dohoda Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ÚPSVR
0.00 €
každoročná kontrola detského ihriska Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: EKOTEC spol.s.r.o.
230.00 €
dotácia Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Odborná škola
1400.00 €
Odkúpenie pozemku Odb.: Jozef Jančík
Dod.: Obec Lieskovany
184.00 €
služby Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
0.00 €
služby Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
180.00 €
Výška časti dotácie Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: CVČ Adam
800.00 €
doplnenie Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Obec Lieskovany
0.00 €
podpora zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ÚPSVR
0.00 €
Poistenie stavieb Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
200.19 €
Audit individuálnej účtovnej závierky Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: AV Audit. s.r.o.
480.00 €
Dodatok Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Odkúpenie pozemku Odb.: Miroslav Kozák
Dod.: Obec Lieskovany
139.00 €
Poskytovaniefinančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ÚPSVR
0.00 €
Dohoda Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Dobrovoľný hasičský zbor Lieskovany
0.00 €
Strava Mš Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Správa školských zariadení
0.00 €
Odvoz stravy motorovým vozidlom Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ADLA, s.r.o.,
0.00 €
Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov - dotácia Ministerstva vnútra SR Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Odborná škola
1400.00 €
Odkúpenie predzáhradky Odb.: Jozef Štefánik a Adriana Štefániková
Dod.: Obec Lieskovany
36.00 €
Dodatok k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Harichovciach Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Spoločný obecný úrad Harichovce
0.00 €
Predaj a následný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Odb.: Jaroslav Klučár
Dod.: Obec Lieskovany
0.00 €
Zber do veľkoobjemových kontajnerov Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
400.08 €
Kontrola detského ihriska Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: EKOTEC, spol. s.r.o.
230.00 €
Aktivačná činnosť Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ÚPSVR
0.00 €
odkúpenie predzáhradky Odb.: Jaroslav Klučár
Dod.: Obec Lieskovany
1.00 €
Darovanie stolov Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Ján Živčák
0.00 €
Podpora zamestnávania prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ÚPSVR
5283.27 €
dotácia na záujmové vzdelávanie Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: CVČ Adam
720.00 €
Zabezpečenie výkonu kontrolnej činnosti Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Obec Lieskovany
0.00 €
mobilný výkup papiera v obci Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Zber KO Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Služby aplikačných modulov IS DCOM Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
Poistenie motorového vozidla Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Wustenrot poisťovňa, a.s.
132.05 €
Spolupráca obcí na úseku školstva Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Spoločný školský úrad Smižany
0.00 €
mobilné služby - Mš Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmluva uzatvorená na dobu určitú Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Správa školských zariadení
0.00 €
vykonávanie dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Ondovová Adriana
80.00 €
renovácia parketovej podlahy KD Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: BorWood - Alan Krajňák
1403.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: PVPS a.s.
0.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom - Obecný úrad Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: PVPS a.s.
0.00 €
Zber KO Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
ceny za plnenie predmetu Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
15.00 €
Zmnea zmluvy v časti doba plnenia vykonávateľa Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ADLA, s.r.o.,
0.00 €
vytvorenie webstránky, domény Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: webex media, s.r.o.
12.00 €
vytvorenie webstránky, domény Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: webex media, s.r.o.
390.00 €
dotácia na záujmové vzdelávanie Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: CVČ Adam
800.00 €
Dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ENVI - PAK, a.s.3
0.00 €
webová aplikácia Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: GEOSENSE
0.00 €
online Mapový informačný systém Geosense Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: GEOSENSE
150.00 €
Materiálno - technické zabezpečenie vybavenia DHZO Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Odborná škola
700.00 €
Kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Slavomír Štieber
100.00 €
Bezpečnostnotechnická služba Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: PP- revízie, s.r.o.
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
iný pomocný pracovník Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ÚPSVR
0.00 €
iný pomocný pracovník Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ÚPSVR
0.00 €
Stočné Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: VEOLIA - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. spoločnosť
0.00 €
mobilné služby Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Verejne obstarávanie - poistné Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ZMOS
0.00 €
Verejne obstarávanie - plyn Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ZMOS
0.00 €
Určenie podrobnosti o poskytovaní údajov z evidencie Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
Zber, odvoz a zneškodnenie KO Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
iný pomocný pracovník Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ÚPSVR
513.76 €
administratívna pracovnička Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ÚPSVR
679.77 €
vypracovanie PHSR Lieskovany Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: RNDr. Radomír Babiak, PhD.
350.00 €
nájom masážnej postele SERAGEM Odb.: Pavel Haško
Dod.: Obec Lieskovany
20.00 €
zber biologického odpadu z MŠ Lieskovany Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
14.00 €
Nájomná zmluva Odb.: Denis Staňa
Dod.: Obec Lieskovany
110.00 €
Dodatok č.1 Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ADLA, s.r.o.,
0.00 €
Dodatok č.3 Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Správa školských zariadení
0.00 €
spolufinancovanie žiaka CVČ Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Základná škola Kožuchová
30.00 €
realizácia aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ÚPSVR
0.00 €
servis, inštálácia PC techniky Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Stanislav Klubert
30.00 €
financovanie spoločného obecného úradu Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Spoločný školský úrad Smižany
40.47 €
VB - právo prechodu, prejazdu Odb.: Ing. František Živčák a manželka
Dod.: Obec Lieskovany
0.00 €
ukončenie prevádzky klubu Odb.: Milan Kozák
Dod.: Obec Lieskovany
0.00 €
elektronické doručovanie podaní podávaných daňovým subjektom správcovi dane Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Daňový úrad
0.00 €
Dotácia na záujmové vzdelávanie Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Základná škola Komenského
30.00 €
vedenie účtovníctva obce, poradenské služby Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: EÚPS, s.r.o.
250.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Embraco Slovakia s.r.o.
1070.60 €
dohoda na dobrovoľnícku činnosť Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ÚPSVR
1200.00 €
Dohoda o poskytnutí finančných prostreidkov UPSVaR Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ÚPSVR
3599.52 €
telefónne služby Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.00 €
Zmluva o zbere KO Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
350.00 €
Audit za rok 2013 - účtovná závierka Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: AMK audit, s.r.o.
950.00 €
dotácia na záujmové vzdelávanie Odb.: CVČ DAM
Dod.: Obec Lieskovany
40.00 €
Agenda požiarnej ochrany Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Ing. Peter Pavlík
100.00 €
Odvoz stravy motorovým vozidlom Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ADLA, s.r.o.,
100.00 €
Príprava stravy ´MŠ Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Správa školských zariadení
350.00 €
dotácia žiakov Lieskovan Odb.: Základná škola - Centrum boľného času pri ZŠ
Dod.: Obec Lieskovany
60.00 €
Odvoz KO Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
500.00 €
finančné prostriedky - záujmová činnosť Odb.: CVČ DAM
Dod.: Obec Lieskovany
90.00 €
dotácia žiakov Lieskovan Odb.: Základná škola
Dod.: Obec Lieskovany
60.00 €
o podmienkách vykonávania menších obecných služieb Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ÚPSVR
0.00 €
Ukončenie dotácii CVČ Odb.: Mesto Spišská Nová Ves
Dod.: Obec Lieskovany
0.00 €
stavebná činnosť Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Spoločný obecný úrad Harichovce
0.00 €
Nájomné klub - KD Odb.: Milan Kozák
Dod.: Obec Lieskovany
90.00 €
Odborná technologická pomoc pri ČOV Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO , s.r.o.
0.00 €
Vyhotovenie projektovej dokumentácie ČOV Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO , s.r.o.
952.94 €
kúpy parcely CKN č. 146/20 Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Michal Compeľ a manželka Jana
290.00 €
kúpa pozemku Odb.: Klokočka Maroš
Dod.: Obec Lieskovany
244.00 €
úprava práv a povinností pri poskytnutí príspevku Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ÚPSVR
0.00 €
zber elektroodpadu Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: H+EKO ,spol.s.r.o., Košice
0.00 €
Dodatok č. 1 Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
35000.00 €
zriadenie úverového účtu Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
municipálny úver Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
25000.00 €
poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Mesto Spišská Nová Ves
Dod.: Obec Lieskovany
270.00 €
ffinančný príspevok na zabezpečenie úchytov na lezeckú stenu Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Embraco Slovakia s.r.o.
350.00 €
poskytnutie práva používať aplikačné programové vybavenie Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Datalan, a.s.
19.20 €
zber,odvoz a zneškodňovanie KO Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
prífjprava celodennej stravy pre deti MŠ v Lieskovanoch Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Správa školských zariadení
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Helena Vibranská
Dod.: Obec Lieskovany
41.00 €
vytvorenie webstránky obce Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: webex media, s.r.o.
132.00 €
Odplatný prevod Projektovej dokumentácie stavby "Lieskovany-elektrická prípojka pre IBV 3 rodinných domov" Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Lieskovany
356.40 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár