•  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 196)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
17/2022 Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: ENVI - PAK, a.s.3
0 €
16/2022 Poistenie nákladného mot. vozidla MERCEDES-BENZ Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Wustenrot poisťovňa, a.s.
135.65 €
15/2022 Návrh na uzatvorenie poistky na motorové vozidlo Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Wustenrot poisťovňa, a.s.
135.65 €
14/2022 Audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: AV Audit. s.r.o.
600 €
13/2022 Dohoda o používaní cestného motorového vozidla Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Andrea Krotká
0 €
12/2022 Úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán pri spracovaní osobných údajov Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: T-MAPY s. r. o.
0 €
11/2022 Príprava celodennej stravy Mš Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Správa školských zariadení
1.54 €
10/2022 Ukončenie nájmu Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Dobrovoľný hasičký zbor Lieskovany
0 €
9/2022 Zabezpečiť audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: AV Audit. s.r.o.
500 €
8/2022 Darovanie - tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1 Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
7/2022 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Odborná škola
3 000 €
6/2022 Zmena predmetnej Zmluvy o poskytovaní služby č. 004/2021 Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Správa školských zariadení
1.54 €
5/2022 Poistenie vozidla Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Groupama poisťovňa a.s.
136.68 €
4/2022 Predlženie viazanosti tel.číslo 053/4467302 Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
3/2022 Predlženie viazanosti tel.číslo 0910365120 Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
2/2022 Predlženie viazanosti tel.číslo 0901740747 Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
1/2022 Doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
0 €
11/2021 zmena ceny a platobných podmienok Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
26 €
10/2021 Zmena názvu zmluvy na: Zmluva o zriadení Spoločného stavebného úradu v Iliašovciach Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: Spoločný obecný úrad v Harichovciach
0 €
9/2021 Audit 2020 Odb.: Obec Lieskovany
Dod.: AV Audit. s.r.o.
500 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12.30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12.30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12.30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 14:00

  s platnosťou od 12.12.2022

Fotogaléria

Kalendár