Obec Lieskovany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

Naša materská škola má novú emailovú adresu.

Môžete nám písať na mslieskovany@gmail.com

O Z N A M

NA  ZNÁMOSŤ  SA  VŠETKÝM  DÁVA,

CELKOM  NOVÁ ČERSTVÁ  SPRÁVA.

OTVÁRA  SA  NAŠA  ŠKOLKA,

VSTÚPTE  DO  NEJ  VŠETCI  Z  VONKA.

VŠADE  HRAČKY  A  SMIECH  DETÍ,

SLNKO  TU  AJ  V  ZIME  SVIETI.

VOKOL  KVETY  VEĽA  STROMOV,

NIKOMU  SA  NECHCE  DOMOV.
Oznam.

Pokyny,upravujúce podmienky Materskej školy Lieskovany na obdobie šk.roku 2020-2021.

Nový šk.rok sa začína 2.9.2020 t.j streda.

-Prevádzka Mš bude od 7.00do 16.00.

Dieťa prichádza do Mš do 8.00 následne sa Mš zatvára.

-Dieťa prichádza a odchádza do Mš v sprievode jedného zákonného zastupcu.

-Rodič dodržiava hygienické opatrenia-nosenie ruška,dezinfekcia rúk,dodržiavanie odstupov.

-rodič odovzdá dieťa výhradne pedagogickemu zamestnancovi.

-pri prvom nástupe ale po každom prerušení dochádzky viac ako tri dni rodič predkladá písomné vyhlásenie o tom že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.

-zakazuje sa nosenie hračiek a iného materálu z domáceho prostredia do Mš.

-zákonný zástupca pri odovzdaní diaťaťa do mš vypisuje zdravotný dotazník.

-Pri pobyte v interieri aexteriéri mš diaťa nemusí nosiť ruško avšak v šatni na svojom mieste musí mať náhradné rúško.

-Pri vstupe do budovy Mš si dieťa umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom rodiča.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

-odporúča sa minimalizovanie zhromažďovania osôb predMŠ

-rodič sa zdržiava v šatni MŠ s dieťaťom minimalny čas.

-dieťa si do MŠ donesie len tieto veci !

posteľné prádlo, nepremokavú plachtu,pyžamo,prezúvky,náhradne rúško a v prípade veci na prezlečenie.

Poháriky,zubné kefky a vlastné uteráky sa Nepoužívajú!!!

Posteľná bielizeň a pyžamo sa menia jedenkrát za týždeň.

Ak dieťa prejavuje príznaky akehokoľvek infekčného ochorenia pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je určená všeobecne zaväzným nariadením zriaďovaťeľa t,j 10 eur na mesiac pre deti,ktoré nie su rok pred nástupom do ZŠ.

Tento príspevok sa uhrádza vždy do 15-teho dňa v mesiaci.

Oznam.

Informácie pre rodičov:

-počas trvania mimoriadnej situácie,núdzového stavu,alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa predlžuje lehota ospravedlnenia dieťaťa zákonným zástupcom.Ak dieťa v MŠ nie je prítomné pre chorobu viac ako 5 dní,požaduje sa lekárske potvrdenie.

Ak dieťa nenavštevuje MŠ viac ako 5 dní z iného ako zdravotného dôvodu,nie je možné požadovať lekárske potvrdenie.

Školné na školský rok 2020/21 je vo výške 10,-eur a je potrebné zaplatiť ho do 15teho v danom mesiaci.

Príspevok ZRPŠ na školský rok 2020/21 bude 20,-eu-vyberať sa bude do konca novembra.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu,odporúčania Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športuSR a opatrenia Uradu verejného zdravotníctva SR a mesto Spišská Nová ves , po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v SNV,v snahe zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 rozhodlo počas nadchádzajúcich jesenných prázdnin prerušiť prevádzku všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spiššská Nová Ves.Prevádzka bude prerušená v dňoch 29.10-30.10.2020

OZNAM

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva a zriaďovateľa bude Mš zatvorená do 15.1.2021 o následnom otvorení MŠ Vás budeme včasne informovať.

Za pochopenie ďakujeme.

OZNAM.

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva a zriaďovateľa a vzľadom na zlú epidemiologickú situáciu bude MŠ aj naďalej zatvorená do 22.1.2021.o následnom otvorení MŠ Vás budeme včasne informovať.

Za pochopenie ďakujeme

OZNAM.

Vážení rodičia,vzľadom na pandemickú situáciu a rozhodnutia MŠVVaŠ a zriaďovateľa bude prevádzka MŠ do 29.1.2021 naďlej prerušená. O obnovení prevádzky  a podmienkách nástupu Vás budeme informovať po výslekoch testovania. Rodičia detí majú z dôvodu prerušenia prevádzky MŠ nárok na pandemické ošetrovné-OČR. 

Za pochopenie ďakujeme.


OZNAM.

S ohľadom na mimoriadnú personálnu situáciu v našej materskej škole je od 3.3.2021 MŠ otvorena len pre deti pracujúcich rodičov t.j. ktorí nemôžu prácu vykonávať z domu.

Za pochopenie ďakujeme...

OZNAM

Plánované akcie na mesiac Jún:

18.6.2021 Fotenie detí v našej Materskej škôlke.

22.6.2021 rozlúčka s našimi predškoláčkami v triede-opekačka s rodičmi bude podľa počasia.

29.6.2021 výlet do ZOO - Spišská Nová Ves/ pokiaľ sa nezmeni aktuálna epidemiologická situácia/

OZNAM.

Štvrtok 17.6. výlet do ZOO-Spišska nová Ves.Prosíme Vás dajte deťom vhodné športové oblečenie ,pokrývku hlavy, preukaz poistenca ,pitie a malú sladkosť.Odchod z MŠ je po desiate a príchod do Mš je na obed .Cena je 5eur-doprava a vsupné.

OZNAM
OZNAM
(0 b)

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár