Obec Lieskovany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

Naša materská škola má novú emailovú adresu.

Môžete nám písať na mslieskovany@gmail.com

O Z N A M

NA  ZNÁMOSŤ  SA  VŠETKÝM  DÁVA,

CELKOM  NOVÁ ČERSTVÁ  SPRÁVA.

OTVÁRA  SA  NAŠA  ŠKOLKA,

VSTÚPTE  DO  NEJ  VŠETCI  Z  VONKA.

VŠADE  HRAČKY  A  SMIECH  DETÍ,

SLNKO  TU  AJ  V  ZIME  SVIETI.

VOKOL  KVETY  VEĽA  STROMOV,

NIKOMU  SA  NECHCE  DOMOV.

!!!  O Z N A M  !!!

OZNAMUJEME  RODIČOM, ŽE  ŠKOLSKÝ  TELEFÓN  NEFUNGUJE !!!

V  PRÍPADE  POTREBY  KONTAKTUJTE  NÁS  NA  NAŠÍCH

SÚKROMNÝCH  ČÍSLACH.

ĎAKUJEME  p.uč

O Z N A M

Dňa 26.6.2019 (STREDA)

sa naše deti zúčastnia výletu.

Odchod autobusu je 9.30. hod.

Deti majú desiatu a obed zabezpečený v skôlke.

Deti si so sebou prinesú batoh, pitie a nejakú sladkosť.

RODIČIA: NEZABUNITE DAŤ DEŤAŤU ŠILTOVKU ALEBO KLOBÚK !!!

OZNAM

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na Rodičovské združenie,ktoré sa

bude konať vo štvrtok dňa 12.9.2019 o 16.00 hod v našej materskej škole.

Tešíme sa na Vašu účasť.

OZNAM

V našej materskej škole sa vyskytla pedikulóza. S cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia budeme vykonávať

priebežné kontroly vlasov detí. Žiadame rodičov ,aby ďeťom doma pravidelne kontrolovali vlasy.

Za pochopenie ďakujeme.

OZNAM.

Termín lyžiarského výcviku pre našu materskú školu je od 7.-10.1.2020/ 4 dni/.

Na www.pepeski.sk ,škola,lyžiarské výcviky pre školy,pod inštruktážnym videom je v zozname naša MŠ Lieskovany.

Tam treba nahlásiť dieťa.

Za pochopenie ďakujeme.

OZNAM.

Vianočné fotenie detí v našej Materskej škole sa uskutoční dňa 27.11.2019 bližšie informácie ohľadom fotenia nájdete na nástenke v MŠ.

Za pochopenie ďakujeme.

OZNAM.

Materská škola bude dňa 14.11 a 15.11.2019 zatvorená z dôvodu veľkej chorobnosti. Prevádzka škôlky bude spustená 18.11.2019. t.j pondelok

Za pochopenie ďakujeme.

OZNAM.

Milí rodičia,babičky a dedkovia..........

Srdečne Vás pozývame na Vianočné vystúpenie naších detí ktoré sa bude konať dňa 17.12.2019 o 16.00 hod v kultúrnom dome.

Tešíme sa na Vašu účasť.

OZNAM

Oznamujeme Vám že Materská škola bude od zajtra t.j 18.12.2019 zatvorená z dôvodu vysokej chorobnosti detí.

Nástup detí do Materskej školy bude 8.1.2020 t.j streda.

Lyžiarský výcvik pre nahlásené deti sa začína 7.1.2020t.j utorok!!!

Poprosíme rodičov týchto detí aby svoje deti priniesli do Materskej školy 7.45 hod utorok 7.1.2020.

Za porozumenie ďakujeme a prajeme

Krásne a veselé Vianoce.....

OZNAM

Milí rodičia,starí rodičia...

Srdečne Vás pozývame na vystúpenie naších detí,ktoré sa uskutoční v našej materskej škole dňa 20.2.2020.t.j. štvrtok o 16.00.hod.

Tešíme sa na Vašu účasť..

OZNAM

Oznamujeme Vám že dňa 25.2.2020 sa v našej materskej škole uskutoční karneval.Poprosíme Vás aby ste svojím deťom zabezpečili karnevalové masky.Bližšie informácie Vám podajú p.učiteľky.

OZNAM

Oznamujeme Vám že od 9.3-16.3.2020 sa uskutoční plavecký výcvik detí na hoteli Čingov.Poprosíme Vás nahlásiť Vaše dieťa v prípade záujmu p. učiteľkám.Ďakujeme

OZNAM

Milí rodičia....

Budeme veľmi radi,ak 2% zaplatenej dane z príjmu venujete našej materskej škole.Potrebné tlačivo Vám vydajú triedne učiteľky.

ĎAKUJEME...,

OZNAM.

Milí rodičia,srdečne Vás pozývame na Rodičovské združenie,ktoré sa bude konať v utorok dňa 25.2.2020 o 16.00 hod v našej materskej škole.

Tešíme sa na Vašu účasť.

OZNAM.

Oznamujeme Vám že materská škola bude zatvorená z dôvodu veľkej chorobnosti detí od 27.2t.j štvrtok do 3.3.2020.

Prevádzka bude spustená 4.3.2020 t,j streda.

Za pochopenie ďakujeme.

OZNAM.

V stredu 11.3.2020 príde  k nám do materskej školy Bábkové divadlo Lienka s rozprávkou,,O pyšnej Dorotke"

Predstavenie sa uskutoční o 14.15 v našej materskej škole.

Cena predstavenia je 5eur . na dieťa.

OZNAM.

Zápis detí do Materskej školy Lieskovany na šk.rok 2020/2021.

Uskutoční sa od 30.4.2020 do 31,5.2020. v budove Materskej školy Lieskovany 50.

Podmienky prijímania:

-zákonný zástupca zašle žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ elektronicky na mailovú adresu : mslieskovany@gmail.com alebo poštou na adresu MŠ-Lieskovany 50,05327 Lieskovany

Žiadosť musí obsahovať: Informácie o dieťati t.j meno,priezvisko,dátum narodenia,rodné číslo ,miesto narodenia,národnosť,štátne občianstvo.

Informácie o zakonných zástupcoch dieťaťa /rodičoch/ -titul,meno ,priezvisko,bydlisko,zamestnávatel,tel.kontakt,-rodičov,

Informáciu či dieťa navštevuje alebo nenavštevuje Mš alebo DJ

Prihlasujem dieťa na pobyt v MŠ -celodenný /desiata,obed ,olovrant

                                          -poldenný/desiata,obed

Je potrebné uviesť závezný dátum nástupu dieťaťa do MŠ

Zároveň sa zaväzujem,že budem pravidelne mesačne platiť príspevok za pobyt dieťaťa v mš,určený na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle Zákona NR SRč245/2008Z.Z a  poplatok za stravu.

Dátum podania žiadosti.

Podpisy oboch zákonných zástupcov.

-prednostne do materskej školy sa prijímajú,deti koré dovršili piaty rok veku

-deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

-odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Deti mladšie ako tri roky možno prijať len vtedy,ak budú uspokojené žiadosti rodičov detí,ktoré dovršili piaty rok veku,deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,ako aj detí vo veku od troch rokov.

Do materkej školy sa prijímajú deti na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy.

Oznam.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl od 1.6.2020.

Podľa rozhodnutia ministra školstva SR zriaďovatelia škôl v spolupráci s riadiťeľmi Mš môžu rozhodnúť vhľadom na ich miestné podmienky ale aj na ich personálne,materiálne a priestorové možnosti, či Mš otvoria a v akom režime.

Zriaďovateľ Obec Lieskovany v spolupráci s riadiťeľkou Mš rozhodol takto.

Otvára Mš od 1.6.2020.

-Prevádzka Mš bude od 7.00do 16.00.

-Dieťa prichádza a odchádza do Mš len s osobou s ktorou žije v spoločnej domácnosti.

-Rodič dodržiava hygienické opatrenia-nosenie ruška,dezinfekcia rúk,dodržiavanie odstupov.

-rodič odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi,ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru zdravotného filtra.

-pri prvom nástupe t.j 1.6.2020ale po každom prerušení dochádzky viac ako tri dni rodič predkladá písomné vyhlásenie o tom že dieťa neprejavuje príznaky prenosnéh ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.

-zakazuje sa nosenie hračiek a iného materálu z domáceho prostredia do Mš.

-zákonný zástupca pri odovzdaní diaťaťa do mš podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave diaťaťa.

-Pri pobyte v interieri aexteriéri mš diaťa nemusí nosiť ruško avšak v šatni na svojom mieste musí mať náhradné rúško.

-Pri vstupe do budovy Mš si dieťa umyje ruky bežným spôsobom po dohľadom rodiča.

-odporúča sa minimalizovanie zhromažďovania osôb predMŠ

-rodič sa zdržiava v šatni MŠ s dieťaťom maximálne 10minút.

-dieťa si do MŠ donesie len tieto veci !

posteľné prádlo,pyžamo,prezúvky,náhradne rúško a v prípade veci na prezlečenie.


OZNAM
OZNAM
(0 b)

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár