•  

Naša materská škola má novú emailovú adresu.

Môžete nám písať na mslieskovany@gmail.com

O Z N A M

NA  ZNÁMOSŤ  SA  VŠETKÝM  DÁVA,

CELKOM  NOVÁ ČERSTVÁ  SPRÁVA.

OTVÁRA  SA  NAŠA  ŠKOLKA,

VSTÚPTE  DO  NEJ  VŠETCI  Z  VONKA.

VŠADE  HRAČKY  A  SMIECH  DETÍ,

SLNKO  TU  AJ  V  ZIME  SVIETI.

VOKOL  KVETY  VEĽA  STROMOV,

NIKOMU  SA  NECHCE  DOMOV.
Oznam.

Pokyny,upravujúce podmienky Materskej školy Lieskovany na obdobie šk.roku 2021-2022.

Nový šk.rok sa začína 2.9.2021 t.j štvrtok

-Prevádzka Mš bude od 7.00do 16.00.

Dieťa prichádza do Mš do 8.00 následne sa Mš zatvára.

-Dieťa prichádza a odchádza do Mš v sprievode jedného zákonného zastupcu.

-Rodič dodržiava hygienické opatrenia-nosenie ruška,dezinfekcia rúk,dodržiavanie odstupov.

-rodič odovzdá dieťa výhradne pedagogickemu zamestnancovi.

-

-zakazuje sa nosenie hračiek a iného materálu z domáceho prostredia do Mš.

-Pri vstupe do budovy Mš si dieťa umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom rodiča.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

-odporúča sa minimalizovanie zhromažďovania osôb predMŠ

-rodič sa zdržiava v šatni MŠ s dieťaťom minimalny čas.

-dieťa si do MŠ donesie len tieto veci !

posteľné prádlo, nepremokavú plachtu rozmer 130cm -60cm,pyžamo,prezúvky, v prípade veci na prezlečenie.

Poháriky,zubné kefky a vlastné uteráky sa Nepoužívajú!!!

Posteľná bielizeň a pyžamo sa menia jedenkrát za týždeň.

Ak dieťa prejavuje príznaky akehokoľvek infekčného ochorenia pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je určená všeobecne zaväzným nariadením zriaďovaťeľa t,j 10 eur na mesiac pre deti,ktoré nie su rok pred nástupom do ZŠ.

Tento príspevok sa uhrádza vždy do 15-teho dňa v mesiaci.

Pri prvom nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky v trvaní troch a viac po sebe nasledujúcich dní v rátane víkendov a sviatkov predklada rodič písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Dieťa s príznakmi musí ostať doma.

                                                                                                    OZNAM

                                                                                                     Milí rodičia.

           Srdečne Vás pozývame na Rodičovské združenie ,ktoré sa uskutoční v našej Materskej škôlke dňa 21.9.2021 o 16.00 hod.

                                                                              Tešíme sa na Vás.        

                                                                                                         OZNAM.

Z dôvodu vysokej chorobnosti deti našej Materskej školy sa Rodičovské združenie prekladá na budúci týždeň.

                                                                                 Za pochopenie ďakujeme.

                                                                                                            OZNAM.

Rodičovské združenie sa uskutoční vo štvrtok dňa 30.9.2021 o 16.00.hod. v našej Materskej škôlke.

                                                                                Tešíme sa na Vás.

                                                        

                                                                                                                OZNAM

Oznamujeme Vám že od 21.10.2021 t.j zajtra bude naša Materská škola zatvorená z dôvodu výskytu Covid 19 o opätovnom  spustení prevádzky Vás budeme včasne informovať.

                                                                         Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                                                OZNAM.

Oznamujeme Vám že dňa 10.2.2022 t.j štvrtok sa v našej MŠ uskutoční KARNEVAL je potrebné aby si deti doniesli v tento deň do MŠ masky. Karneval sa uskutoční v dopoludnajších hodinách.

                                                                           Ďakujeme za pochopenie.

                                    

                                                                                                            OZNAM.

                                                                                                                                                                                                                                                      Milí rodičia,pozývame Vás na rodičovské stretnutie ZRPŠ,ktoré sa uskutoční v našej Materskej škole dňa 10.3.2022 o 16.hod.

                                                                                  Tešíme sa na Vás.   

                                                               

                                                                                                          OZNAM.

                     Pondelok 4.4.2022 sa budeme v dopoludňajších hodinách fotit.

                      Pondelok 11.4.2022 navštívime s deťmi Spišské divadlo-predstavenie Perníková chalúpka.

                      Odchádzať budeme 9.30.hod od materskej školy autobusom. Cena vstupného je : 2eura na dieťa.

                                                                                                           OZNAM.

         Utorok 10.5.2022 ideme do Spišského divadla na rozprávku Perníková chalúpka  Cena vstupného je 2,- eura na dieťa.

                                                                                                         OZNAM.

                                                                        Milé mamičky a babičky,

        srdečne Vás pozývame na vystúpenie naších detí ku Dňu Matiek, ktoré sa uskutoční dňa 12.5.2022 t.j štvrtok o 16.00 hod  v

        našej materskej škole.                                            

                                                                           Tešíme sa na Vás.

                    

                                                                                                  OZNAM.

Štvrtok 2.6.2022 ideme na školský výlet do Markušoviec.,,Rozpravkový kaštiel,, Vstupné je 2 eura na dieťa.

                                                                                                    OZNAM.

Materská škola bude počas letných prázdnin zatvorená od1.7.2022 do 2.9.2022. Nový školský rok začína v pondelok 5.9.2022.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                  

                                                                                             

OZNAM
OZNAM
(0 b)

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12.30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12.30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12.30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 14:00

  s platnosťou od 12.12.2022

Fotogaléria

Kalendár