•  

Kontakty

Toto webové sídlo www.lieskovany.sk spravuje Obec Lieskovany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Lieskovany

Adresa:
Obecný úrad Lieskovany
Lieskovany č. 50
053 21 Markušovce

IČO:  00 695 386

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Región: Spiš
Počet obyvateľov: 365
Rozloha: 176 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1277

Všeobecné informácie: obec@lieskovany.sk
Podateľňa: obec@lieskovany.sk
Starosta obce: Pavel Haško, tel: 0901740747, e-mail:pavelhasko@centrum.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec@lieskovany.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421534467302

E-mail: obec@lieskovany.sk

Kompetencie:
Obec Lieskovany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Lieskovany má vysunuté pracoviskobudova Mestského úradu, Štefanikovo nám.1, Spišská Nová Ves,  3. poschodie, č. dverí 403

 č.tel.:   +421 917 166 327 - Mgr. Darina Mazurová

Úradné hodiny: 

Pondelok   08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok Nestránkový deň
Streda 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok Nestrankový deň
Piatok Nestránkový deň

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12.30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12.30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12.30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 14:00

  s platnosťou od 12.12.2022

Fotogaléria

Kalendár