•  

Matrika a osvedčovanie

Overovanie listín

   Overovanie fotokópií dokladov –  vysvedčenie, diplom, rozhodnutie a iné …

     Potrebujete:

          platný občiansky preukaz osoby, ktorá overuje listinu

         – originál listiny v slovenskom jazyku

         – poplatok: 2,00 € (za každú stranu)

         – neoverujeme: fotokópiu občianskeho preukazu, technický preukaz, výpis z listu vlastníctva,
           geometrický plán, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou, cudzojazyčné doklady

   

Overovanie podpisov

     Overovanie podpisov sa vykonáva na obecnom úrade počas stránkových dní

     Potrebujete:

          – platný občiansky preukaz

          – listinu, na ktorej sa bude podpis overovať

           poplatok: 2,00 € (za každý podpis)

Zmena stránkových hodín - Stavebný úrad

 31.08.2017

STAVEBNÝ ÚRAD

Mgr. Darina Mazurová

Pracovisko stavebného úradu

na Štefanikovom nám.1 v Spišskej Novej Vsi na 3. poschodí č. dverí 403

                                             ZMENA STRÁNKOVÝCH                  

  HODÍN  od 1.8.2017

           

Pondelok   8:00 -12:00 hod.,-13:00-15:00 hod.

Utorok       nestránkový deň

Streda       8.00 - 12.00 hod.,-13:00-16:30 hod.

Štvrtok       nestránkový deň

Piatok        nestránkový deň

č.tel.         +421 917 166327

                           053/4410 193

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12.00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: Nestránkový deň 

Fotogaléria

Kalendár