Obec Lieskovany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

VÝZVA - kosenie trávy

 15.07.2016

Lieskovany, 07.07.2016

VEC
Výzva na pokosenie pozemkov a trávnatých plôch

            Vážení občania, vlastníci pozemkov v katastri našej obce,
            Obec Lieskovany, v zastúpení starostu obce, si Vás týmto dovoľuje vyzvať na pokosenie pozemkov a trávnatých plôch vo Vašom vlastníctve, spoluvlastníctve, resp. v užívaní.
Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods. l písmeno b)  vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
            V zmysle zákona č. 193/2005 Z. z o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny - každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.
            Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov - nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, invazívnych rastlín a náletových drevín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, (najmenej 2 krát do roka v termínoch máj - jún a september), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.
            Pozornosť je potrebné venovať i zaburineným poľnohospodárskym plochám, ktoré boli pôvodným vlastníkom vyčlenené pre poľnohospodárske užívanie družstva „ROZKVET“ v Odoríne, ako aj pozemkom vyčleneným do bezplatného náhradného užívania v zmysle §   15 odst. 2 Zák. č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov.
Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 331,94 €.
Za nesplnenie zákonných povinností môže byť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta od výšky 165,94 € do  33 193,90 € za jeden ha pozemku.
            Za pochopenie ďakujeme a veríme, že v čo najkratšom čase nedostatky z Vašej strany odstránite.
            S pozdravom                                                                         
          
                                                                               JUDr. Peter Tököly, starosta Obce Lieskovany
1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár