Obec Lieskovany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

Info o kompostovaní - nový zákon o odpadoch

 15.07.2016

Vážení občania,

zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ukladá obci (o. i.) povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Medzi tento odpad patria
a) jedlé oleje a tuky,
b) tzv. „zelený odpad“ (pokosená tráva, lístie, orezané zvyšky stromov, konárov a pod.),
c) kuchynský odpad, t. j. odpad obsahujúci zvyšky jedla... .

Zber jedlých olejov a tukov sa u nás vykonáva 2x ročne formou mobilného zberu. Podľa zákona by mala naša obec zaviesť aj zber zeleného odpadu zo záhrad rodinných domov a kuchynského odpadu z domácností, pričom by mala zabezpečiť pre každú domácnosť min. 1 nádobu o objeme 120 litrov s tým, že táto nádoba by sa mala vyprázdňovať min. v období marec – november a to najmenej 1x za 14 dní. Za odvoz týchto nádob (bez ohľadu na to, či by boli plné alebo prázdne) by sme museli platiť zberovej spoločnosti, čím by sa pre obec výrazne zvýšili náklady na odpadové hospodárstvo a tieto náklady by sa museli premietnuť do zvýšenia poplatku za komunálny odpad. Zavedenie takéhoto systému zberu, keď by sme museli zberovej spoločnosti každé 2 týždne platiť za odvoz kuchynského a zeleného odpadu, považujeme za neefektívne, pridrahé a zbytočné.

V zákone sú však stanovené aj výnimky, kedy sa takýto systém zberu v obci nemusí zaviesť. Podľa jednej z výnimiek obec NEMUSÍ zaviesť zber KUCHYNSKÉHO odpadu v prípade, ak preukáže, že minimálne 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad.

Práve preto je riešením domáce kompostovanie, ktoré považujeme v podmienkach našej obce (kde takmer každý má pri svojom dome pozemok, záhradu) za pomerne bezproblémové a jednoducho realizovateľné. Ak budú domácnosti svoj odpad kompostovať, nebude potrebné zabezpečovať zber zeleného odpadu zo záhrad rodinných domov a obec si tiež bude môcť uplatniť výnimku pre nezavedenie zberu kuchynského odpadu.

S ohľadom na uvedené skutočnosti sme pripravili formulár Čestného prehlásenia o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti. Tieto čestné prehlásenia budú obci slúžiť na preukázanie skutočnosti, že viac ako 50% obyvateľov našej obce svoj odpad kompostuje a preto sme nezaviedli drahý a zbytočný systém zberu kuchynských odpadov. čestné prehlásenie Vám doručia naši zamestnanci pri doručovaní rozhodnutí o vyrúbení dane z nehnuteľností, resp. poplatku za psa.

Týmto opatrením chceme vyjsť občanom v ústrety a zabrániť zvýšeniu poplatku za komunálny odpad. Kompostovaním zároveň pomôžeme nielen sebe, ale predovšetkým životnému prostrediu.

V nadväznosti na prijímanie nového VZN o nakladaní s odpadmi obecným zastupiteľstvom a kvôli preukázaniu dôvodov nezavedenia zberu kuchynských odpadov Vás prosíme, aby ste vypísané a podpísané čestné prehlásenie doručili na obecný úrad najneskôr do 15.6.2016, alebo podpísali a odovzdali našim zamestnancom pri prevzatí rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, resp. poplatku za psa.

Vopred Ďakujeme.

                                                                                                         v. r.  JUDr. Peter Tököly, Starosta obce

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár