Obec Lieskovany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

Výzva - spaľovanie odpadov

 23.06.2016

Vec
Výzva: nespaľujme odpady


V súčasnosti je v platnosti viacero zákonov a vyhlášok, ktoré spaľovanie odpadov v domácnostiach a na voľných priestranstvách zakazujú. Ak sa nechceme dostať do rozporu s týmito právnymi predpismi, nemali by sme spaľovať žiadny odpad, nakoľko žiadny spôsob zneškodňovania odpadov (spaľovanie, skládkovanie a pod.) problém rastúceho množstva a škodlivosti odpadov nevyrieši.
Pôvodca odpadu, teda každý občan, je v zmysle zákona o odpadoch povinný nakladať, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením a je tiež povinný: - zapojiť sa do systému zberu TKO v obci, - užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu TKO v obci - ukladať TKO, alebo ich oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob a vriec zodpovedajúcich systému zberu v obci. V zmysle zákona je každý, kto zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto zákonom (napr. spaľuje odpad), uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou (napr. založí „čiernu skládku“) sa dopustí priestupku, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 165,96 €.
Pri spaľovaní napr. v peci, kotli alebo na ohnisku môže vznikať viacero nebezpečných škodlivín a jedov. Tieto látky nepríjemne zapáchajú, dráždia sliznice horných dýchacích ciest, vedú k bolestiam hlavy, alebo pôsobia ako nervový jed.
Len na margo(prevzaté z internetu):
Plasty - sú obohatené rôznymi zmäkčovadlami, farbivami, stabilizátormi. Tie môžu obsahovať ťažké kovy ako kadmium a zinok. Pri spaľovaní sa uvoľňujú do ovzdušia alebo zostávajú v popole. Pri nedokonalom horení plastov vzniká značné množstvo oxidu uhoľnatého (CO) atď. Tento plyn je jedovatý. Je schopný viazať sa na krvné farbivo - hemoglobín, čím znemožňuje prenos kyslíka krvou. Môže to viesť k vnútornému uduseniu. Spaľovaním plastov sa uvoľňujú uhľovodíky, ktoré prispievajú ku vzniku tzv. fotochemického smogu. Ďalším nebezpečenstvom je únik ftalátov, ktoré majú schopnosť hromadiť sa v ľudskom tele.
Guma - spaľovaním gumy vznikajú oxidy síry a sadze, ktoré dráždia dýchacie cesty, Tie obsahujú polychlórované uhľovodíky. Medzi nimi sa nachádzajú silné jedy aj rak Drevotrieska, starý nábytok - pri výrobe drevotriesky sa môžu ako tmeliaca látka používať formaldehydové živice. Pri horení sa rozkladajú a uvoľňuje sa formaldehyd a fenoly. Formaldehyd väčšinou zhorí, fenoly unikajú do ovzdušia. Sú to nepríjemne zapáchajúce jedy so silným dráždivým účinkom.
Polyamidy - vyrábajú sa z nich umelé textilné vlákna (silon, nylon). Pri ich nedokonalom horení vzniká hlavne čpavok. Ten už pri nižších koncentráciách dráždi oči, sliznice nosa, spôsobuje nevoľnosť a bolesti hlavy. V malom množstve uniká aj kyjanovodík, ktorý i v malých koncentráciách vyvoláva škrabanie v krku, sčervenanie spojiviek, prudké bolesti hlavy až závrate.
Organický odpad (bioodpad) - spadnuté lístie alebo trávu síce nepálime v peciach, ale hlavne na jar a na jeseň môžeme vidieť a hlavne cítiť dusivý dym stúpajúci zo záhrad. Tento dym obsahuje hlavne (CO), uhľovodíky a dechtové látky. Spálením organického odpadu doslova vypúšťame do vzduchu organické hnojivo a meníme ho na škodlivé plyny.
Doma do pecí, kotla, krbu ani do ohniska teda nepatria žiadne plasty, guma, drevotrieska, ani umelé vlákna.

Za dodržiavanie stanoveného zákona, vopred Ďakujem,
S úctou,

                                                                                JUDr. Peter Tököly, starosta obce Lieskovany

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár