•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Zástupca obce

Zástupca starostu: Ján Živčák

§  14
Zastupovanie starostu


1 Starostu počas neprítomnosti, alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí  na celé funkčné obdobie  obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva.  Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

2 Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať.

3 Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať počas prítomnosti a spôsobilosti starostu:
zúčastňovať sa zasadnutí, jednaní, rokovaní týkajúcich sa rozvoja obce ako napríklad: územný plán, televízny rozvod v obci, kanalizácia, ČOV, vodovod, verejné priestranstvá, verejné osvetlenie, miestny rozhlas, atď.,
na základe nariadenia starostu realizovať kontrolu práce vykonávanú v obci a to buď obyvateľmi alebo objednanou firmou,
kontrolovať a podpisovať úhrady nad 100.000,– Sk investičného a aj neinvestičného charakteru,
aspoň raz do týždňa spolu so starostom rokovať o veciach, ktoré sa týkajú chodu obce.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:30 13.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00
Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štvrtok: 07:30 - 12:30
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár