•  
  •  

Naša materská škola má novú emailovú adresu.

Môžete nám písať na mslieskovany@gmail.com

O Z N A M

Rodičia môžu nosiť v II. polroku čaj, cukor, toal.papier, vreckovky

O Z N A M

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠK.ROK 2018/2019

V zmysle §59 ods.3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení§3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č. 306/Z. z. zápis detí do Materskej školy Lieskovany, sa uskutoční v termíne

od 4.5.2018 do 22.5.2018

v čase od 10.00 hod. - 13.00 hod.

Forma a priebeh zápisu:

  • Zápisu sa zúčastní rodič / zákonný zástupca dieťaťa / spolu s dieťaťom
  • Zákonný zástupca predloží na zápise vyplnenú žiadosť o prijatie do materskej školy spolu s lekárskym potvrdením
  • Zákonný zástupca sa preukáže platným občianským preukazom, rodným listom dieťaťa
  • Ak je výkon rodičovských práv a povimmostí k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do jeho osobnej starostlivosti.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy.

Tlačivo - žiadosť o prijatie do materskej školy si môžu rodičia vyzdvihnúť priamo v materskej škole.

O Z N A M

26.6.2018 (UTOROK) DO NAŠEJ ŠKOLKY

PRÍDE DIVADLO Z DREVENÝMI

BÁBKAMI.

VSTUPNÉ JE 4

O Z N A M

28.6.2018 (ŠTVRTOK) V DOPOLUDŇAJŠÍCH HODINÁCH SA V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE USKUTOČNÍ ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI.

O 16.00 HOD. BUDE OPEKAČKA NA ŠKOLSKOM DVORE.

ZABEZPEČENÉ SÚ ŠPEKÁČKY A CHLIEB PRE DETI, PITIE.

POPROSÍME RODIČOV (OTECKOV), ABY NÁM POMOHLI S OHŇOM !!!

PRINESTE SI SO SEBOU PALICU NA OPEKANIE, DOBRÚ NÁLADU A ŠPORTOVÉ OBLEČENIE !!!

OTECKOV ČAKAJÚ SÚŤAŽE SO SVOJÍMI RATOLESŤAMI

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár