•  
  •  

Naša materská škola má novú emailovú adresu.

Môžete nám písať na mslieskovany@gmail.com

O Z N A M

NA  ZNÁMOSŤ  SA  VŠETKÝM  DÁVA,

CELKOM  NOVÁ ČERSTVÁ  SPRÁVA.

OTVÁRA  SA  NAŠA  ŠKOLKA,

VSTÚPTE  DO  NEJ  VŠETCI  Z  VONKA.

VŠADE  HRAČKY  A  SMIECH  DETÍ,

SLNKO  TU  AJ  V  ZIME  SVIETI.

VOKOL  KVETY  VEĽA  STROMOV,

NIKOMU  SA  NECHCE  DOMOV.

Rodičov poprosime, aby deťom doniesli nepremokavé plachty na spanie!!!    Ď A K U J E M E

O Z N A M

Oznamujeme rodičom, že dňa 14.9.2018(PIATOK) o 15.30 hod. sa na našom školskom dvore bude konať

OPEKAČKA!!!

Zabezpečené sú špekáčky, chlieb a pitný režim.

Poprosíme rodičov, aby nám prišli pomôcť s ohniskom.

Doneste si palice na opekanie, dobrú náladu a chuť na súťaženie so svojími ratolesťami.

Dúfame, že nám to na druhý krát výjde!!!

O Z N A M

Poprosime rodičov, aby priniesli do škôlky

4 ks toalet. papiera, 1 kg cukru, 1 čaj a 10 ks hyg. vreckoviek.

O Z N A M

V dňoch od 26.11.2018 do 30.11.2018 sa uskutoční

PREDPLAVECKÁ  PRÍPRAVA

ktorá sa uskutoční na Čingove

Poplatok za kurz spolu s cestovným je 35

!!!  O Z N A M  !!!

OZNAMUJEME RODIČOM PREDŠKOLÁKOV,

ŽE DŇA 16.10.2018 (UTOROK)

V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

BUDE VYKONANÁ DEPISTÁŽ

PREDŠKOLÁKOV,

POD VEDENÍM PRACOVNÍČKY Z

CPPP ZO SPIŠSKEJ NOVEJ VSI.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár